Informatie voor werkgevers

Duurzaam inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid richt zich op jong en oud. Voor bedrijven is het belangrijk dat alle
medewerkers goed inzetbaar blijven want als werkgever ben je verantwoordelijk voor je
werknemers. Gezonde en vitale medewerkers zijn productiever, stressbestendiger, gemotiveerder en
verzuimen minder. Goed inzetbare medewerkers kunnen beter inspelen op veranderingen en
ontwikkelingen in de organisatie.

Verzuimpreventie

Ziekteverzuimpreventie is een punt dat hoog op de agenda moet staan bij werkgevers. Steeds meer
werknemers vallen (langdurig) uit, mede door de hoge werkdruk. Door het nemen van de juiste
preventiemaatregelen en ondersteuning van een loopbaancoach kan de kans hierop worden
verkleind of zelfs worden voorkomen. Schakel op tijd een loopbaanprofessional in; dat scheelt veel
tijd en geld.

Re-integratie

Een werknemer is al lange tijd ziek. Als werkgever ben je verplicht zorg te dragen voor je langdurig
zieke werknemer. Hierbij geldt dat alles in het werk gesteld moet worden om de werknemer te laten
terugkeren in de oude functie of in een andere passende functie binnen je bedrijf (1 e spoor). Is geen
van beide mogelijkheden een optie dan volgt een re-integratie 2 e spoor traject. Hierbij wordt
gekeken hoe jouw werknemer bij een ander bedrijf kan worden geplaatst. Voor veel werkgevers is
het zoeken van een passende baan een lastige opdracht, daarom wordt vaak een re-integratiebureau
ingeschakeld.

Loopbaan oriëntatie

In iedere loopbaan kan een medewerker geconfronteerd worden met vragen of zijn huidige baan nog
wel aansluit bij zijn of haar talenten, dromen en ambities. De medewerker kan ervaren minder
gemotiveerd te zijn, minder productief en misschien zelfs vaker ziek. Blijf in gesprek met je
medewerker over hun loopbaan. Om duurzaam inzetbaar te blijven kan loopbaan coaching inzicht
geven en helpen om op het goede spoor te blijven.

Outplacement

De organisatie maakt een reorganisatie door en je moet noodgedwongen afscheid nemen van
medewerkers. Of er is een andere reden voor het ontslag van de medewerker zoals bijvoorbeeld
disfunctioneren of een arbeidsconflict. Een dergelijke situatie kan veel weerstand op roepen. Deze
verandering zorgt voor onzekerheid bij de werknemers over het verlies van hun baan.
Outplacement is het begeleiden van een werknemer door een loopbaancoach naar nieuw werk
buiten de huidige organisatie. Dit kan een baan bij een andere werkgever zijn maar ook zelfstandig
ondernemerschap. Outplacement wordt ook wel ‘van werk naar werk’ genoemd.

Waar kan ik jou mee helpen?

Het inzetten van een professionele loopbaancoach vergroot de duurzame inzetbaarheid en kan
verzuim voorkomen. Naast goed werkgeverschap en zorg voor de medewerkers kan de inzet van een
loopbaancoach jou een groot financieel voordeel opleveren.

 • Loopbaanbegeleiding
 • Met loopbaanbegeleiding onderzoek ik de kwaliteiten en talenten van jouw
  medewerkers en gaan we kijken naar de mogelijkheden voor de toekomst. Als
  specialist op dit gebied weet ik hoe de arbeidsmarkt werkt en waar de kansen liggen.
  Het doel van een loopbaantraject is een helder en realistisch zoekprofiel voor de
  medewerker met daarbij praktisch en concreet stappenplan voor de toekomst. Zie “Loopbaancoaching

 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Ik begeleid leidinggevenden en medewerkers die zich verder willen ontwikkelen, die
  meer uit zichzelf willen halen of in hun dagelijkse praktijk tegen zaken aanlopen die
  ze graag willen veranderen. De persoonlijke ontwikkeltrajecten zijn op maat
  gemaakte individuele trajecten.

 • Trainingen
 • Voor bedrijven geef ik diverse sollicitatietrainingen, trainingen leren presenteren en
  het inzetten van social media bij arbeidsmarktbenadering. De trainingen zijn altijd op
  maat gemaakt en afgestemd op de behoefte van de organisatie.

 • Individuele outplacementtrajecten
 • Als een medewerker niet op de juiste plek zit of door een interne reorganisatie op
  zoek moet naar een andere functie kun je bij mij een outplacementtraject inzetten.
  Ik begeleid de medewerker in het omgaan met het verlies van de baan en zorg
  ervoor dat de blik op de toekomst wordt gericht. Vervolgens ga ik met de
  medewerker aan de slag om een nieuwe baan te vinden. Zie “Outplacement

Neem contact met mij op voor meer informatie.