Privacyverklaring

Corine Wieringa Loopbaanadvies en Coaching werkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Betrouwbaarheid en veiligheid is belangrijk in mijn dienstverlening en mijn omgang met klanten. Daarom behandel ik persoonlijke gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk. Het naleven van de AVG doe ik om de privacy van websitebezoekers, potentiële cliënten en opdrachtgevers te waarborgen.

Welke gegevens verzamel ik en waarom?

Corine Wieringa Loopbaanadvies en Coaching verkrijgt persoonsgegevens van jouzelf, bijvoorbeeld de gegevens die je verstrekt via de website, email en/of telefoon. Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.
De volgende categorieën van persoonsgegevens worden verwerkt:

  • (achter)Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoon, email-adres, geboortedatum, geslacht;
  • Gegevens noodzakelijk ten behoeve van het traject, zoals opleiding, werkervaring, arbeidsongeschiktheidsgegevens, beroepswens, in te zetten activiteiten/opdrachten, voortgang van het traject. Indien je uit eigen beweging, al dan niet op verzoek van Corine Wieringa persoonsgegevens verstrekt, geef je daarmee toestemming dat Corine Wieringa deze gegevens verwerkt.

Aan wie geef ik de gegevens door?

In geen geval worden aan mij verstrekte gegevens aan derden beschikbaar gesteld, tenzij daartoe een wettelijke verplichting is. Ik deel de inhoud van de gesprekken of gegevens met jouw leidinggevende, tenzij hierover met jou afspraken zijn gemaakt. Ook verkoop, verhuur of lease ik geen persoonsgegevens aan anderen. Ik deel persoonsgegevens alleen met derden, als dit noodzakelijk is of ten bate komt van de overeenkomst die ik met mijn klant heb of ter verbetering van mijn vaardigheden. Dit gebeurt alleen met toestemming van de cliënt en als het gaat om intervisie of supervisie zijn deze gegevens volledig geanonimiseerd.

Cookies

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Er wordt geen gebruik maakt van andere Google -diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Hoe lang bewaar ik gegevens?

Persoonsgegevens worden niet langer verwerkt dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken, maar niet langer dan een jaar na afronding van het traject. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar.

Hoe beveilig ik de vastgelegde persoonsgegevens?

Jouw gegevens worden door Corine Wieringa Loopbaanadvies en Coaching op dusdanige wijze opgeslagen dat de vertrouwelijkheid van deze gegevens altijd bewaard blijft. Ik neem daartoe passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De computer wordt beveiligd met een up to date antivirus pakket en een firewall draaiend onder een goed up to date bestuurssysteem (Windows 10). Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@corinewieringa.nl

Geheimhouding en gedragscode

Corine Wieringa Loopbaanadvies en Coaching is te allen tijde gehouden aan geheimhouding van alle kennis die voortkomt uit de werkzaamheden mits dit gegevens van vertrouwelijke aard zijn. Onder die geheimhouding valt ook ons professionele oordeel over jou. Deze geheimhouding blijft ook na het beëindigen van de werkzaamheden bestaan. Zie daartoe ook op de website onze gedragscode.

Het recht op intrekking van verleende toestemming

Je hebt het recht om een eerder verleende toestemming tot gebruik en verwerking van jouw gegevens in te trekken. Hiervoor is het voldoende om een mail met het verzoek te sturen aan info@corinewieringa.nl